Maak kennis會見了Bert Verlinden,他是VCBT公司的經理

什麼是我們的專業知識?

" Van opleiding ben ik voedingstechnoloog。Tijdens mijn doctoraatsonderzoek heb ik onderzocht hoe kookprocessen de textuur van groenten veranderen en hoe je die fsico -chemische processen kan vatten在wiskundige modellen。Bij VCBT pas the modelleerwerk toe de小心van verse enten en fruit。Hierdoor begrijpen我們的戰馬更好地鋤de waliteit的草地在welke bewaaromstandigheden我們deze kwaliteit zo lang mogelijk kunnen behouden "

qcap項目怎麼樣?

“Eigenlijk zouden we elk nieuw seizoen een beetje anders moeten bewaren, omdat het fruit elke keer weer andere eigenschappen heeft het QCAP項目ontwikkelt技術om dit mogelijk te maken。遇見deze technologie probologien we als het ware遇見het fruit in de bepalalde vluchtige stoffen die tijdens de bepalalde vluchtige fruit vrijkomen te meten en hieruit af te leiden het fruit zich goed voelt。Hierdoor kunnen we dan ingrijpen voor het echt fout gaat "

在dit項目中什麼是uw grootste uitdaging ?

"即使是同樣的工作,也是一樣的" "是一樣的工作,是一樣的" "是一樣的工作,是一樣的" "是一樣的工作,是一樣的"Maar de grose uitdagingen zijn van technische aard。Het blijft een huzarenstukje om精致的meetententen ook nog betrouwbaar te laten werken in een koude en natte bewaaromgeving laat staan hoe we de taal die Het fruit ' praat ' moeten begrijpen "

Baidu
map